ข้อหารือเผยแพร่

ชื่อเรื่อง   
เนื้อเรื่อง   
กฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560<font color=green> (มีผลบังคับใช้ 16 กย.60)</font> พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font> พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font>
พรบ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font> พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font> พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font>
พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font> พ.ร.บ.ไพ่ พุทธศักราช 2486<font color=red> (บังคับใช้สิ้นสุด 15 กย.60)</font>
สินค้าและบริการ
สินค้า
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม เครื่องขายเครื่องดื่ม
เครื่องปรับอากาศ โคมไฟฟ้าและโคมระย้า แก้วและเครื่องแก้ว
รถยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
พรมและสิ่งทอปูพื้น รถจักรยานยนต์ หินอ่อนและหินแกรนิต
แบตเตอรี่ สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เบียร์
สุรา ยาสูบ ไพ่
บริการ
ไนท์คลับและดิสโกเธค สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด สนามแข่งม้า
สลากกินแบ่ง สนามกอล์ฟ โทรคมนาคม
 
 
แสดง  รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง รายละเอียด